• Signaler; annoncer (par un signal); pronostiquer
  Ba tiếng trống báo hiệu giờ tan học
  trois coups de tam-tam annoncent la fin de la classe
  Đám mây đen báo hiệu trời mưa
  nuages noirs qui pronostiquent la pluie
  triệu chứng báo hiệu
  (y học) symptôme prémonitoire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X