• Tant
  Bấy nhiêu lần
  tant de fois
  Bấy nhiêu lời
  tant de paroles
  Autant
  Tôi không nghĩ rằng kiên nhẫn được bấy nhiêu
  je ne pense pas qu'il ait autant de patience
  Autant... autant
  yêu em bao nhiêu thì ghét người anh bấy nhiêu
  autant il aime la soeur, autant il déteste le frère

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X