• Manifester; exprimer; témoigner; révéler; trahir; marquer
  Biểu lộ ý định
  manifester ses intentions
  Biểu lộ tình cảm
  exprimer ses sentiments
  Biểu lộ lòng biết ơn
  témoigner sa reconnaissance
  Cái nhìn biểu lộ tính hiền từ
  regard qui révèle de la douceur
  Vẻ mặt biểu lộ sự thất vọng
  mine qui trahit la déception
  Biểu lộ niềm vui
  marquer sa joie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X