• Stèle
  Bia kỉ niệm
  stèle commémorative
  Cippe; stèle funéraire
  Đặt bia trên mộ
  poser une stèle funéraire sur le tombeau
  Cible
  Bắn trúng giữa bia
  atteindre le centre de la cible
  Bière
  Nhà máy bia
  brasserie
  Thợ nấu bia người bán bia
  brasseur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X