• Avoir envie de rire; ne pouvoir s'empêcher de rire
  Trước những câu pha trò của ai cũng buồn cười
  devant ses plaisanteries, personne ne peut s'empêcher de rire
  Risible; ridicule; rigolo; marrant; drôle; impayable; tordant; plaisant; comique
  Thái độ buồn cười
  attitude risible
  Cách ăn mặc buồn cười
  accoutrement ridicule
  Một buồn cười
  un type rigolo
  Một nhân vật buồn cười
  un marrant personnage
  Câu chuyện buồn cười
  drôle anecdote
  Cuộc tình duyên buồn cười
  une impayable aventure d'amour
  Câu chuyện kể buồn cười
  récit tordant
  Một chuyện buồn cười
  une histoire plaisante
  Bộ mặt buồn cười
  visage comique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X