• Caler; coincer; accorer
  Chèn cái chốt
  caler une clavette
  chèn đường ray
  coincer des rails
  (thể dục thể thao) tasser
  Chèn cái hòm
  accorer ue malle
  Chèn một đối thủ
  tasser un concurrent
  Cale ; coin
  Đặt cái chèn sau bánh xe
  mettre une cale derrière la rue d' un véhicule
  chèn trái phép
  obstruction
  Trọng tài phạt một cầu thủ đã chèn trái phép
  ��l'arbite sanctionne un footballeur par obstruction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X