• Ne plus oser continuer à maltraiter les gens
    Nhờ sự đấu tranh của quần chúng tên bạo chúa đã chùn tay
    grâce à la lutte de la masse , le tyran n'osait plus continuer à maltraiter les gens

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X