• Sélectionner sérieusement
  Chọn lọc vận động viên cho một giải quán quân
  sélectionner sérieusement des athlètes pour un championnat
  Sélectif
  Phương pháp chọn lọc
  méthode sélective
  khả năng chọn lọc
  sélectivité
  sự chọn lọc
  sélection
  sự chọn lọc tự nhiên
  ��sélection naturelle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X