• Soutenir; supporter; étayer; chevaler
  Chống đỡ mái nhà
  soutenir le toit
  Chống đỡ một cái vòm
  supporter une vo‰te
  Chống đỡ bức tường
  étayer un mur ; chevaler un mur
  Parer; se défendre
  Chống đỡ một mũi gươm
  parer d'un coup d'épée
  Chống đỡ một sự tấn công
  se défendre contre une une attaque

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X