• Se prosterner
  Lạy trước bàn thờ
  se prosterner devant l'autel
  Saluer respectueusement
  Lạy cụ
  je vous salue respectueusement , Monsieur
  lạy cả nón
  ne pas oser accepter
  lạy như tế sao tế
  tế
  lạy ông tôi bụi này
  s'avouer coupable sans qu'on le demande

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X