• L'intérieur (d'un pays); arrière pays
  Thành-phố đâu trong nội địa
  ville qui se trouve à l'intérieur d'un pays
  Hàng tiêu dùng trong nội địa
  marchandises qui se consomment à l'intérieur
  Nội địa giàu
  riche arrière pays
  Intérieur
  Biển nội địa
  mer intérieure
  Local
  Sản phẩm nội địa
  produits locaux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X