• Travées
  Cầu bảy nhịp
  un pont à sept travées
  Rythme ; cadence
  Nhịp tim
  ��rythme cardiaque
  Đi theo nhịp
  ��marcher en cadence
  (âm nhạc) mesure
  Nhịp đơn
  ��mesure simple
  Nhịp phân hai
  ��mesure binaire
  Nhịp pha
  ��mesure combinée
  Nhịp sáu tám
  ��(mesure à) six huit
  (tiếng địa phương) như dịp
  Nhịp may
  ��bonne occasion; bonne passe; chance
  chửa qua cầu chớ cắt nhịp
  il ne faut pas se moquer des chiens qu' on ne soit hors du village

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X