• Rétablir; réintégrer; relancer
  Phục hồi một văn bản
  rétablir un texte
  Phục hồi danh dự cho ai
  restituer son honneur à quelqu'un
  Phục hồi sức khỏe
  réparer (rétablir) sa santé
  Phục hồi kinh tế
  relancer (restaurer) l'économie
  phục hồi nhân phẩm
  réhabilitation de la dignité humaine; relèvement (des protituées)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X