• Tracer; tirer; décrire
  Vạch một đường
  tracer une ligne
  Vạch đồ
  tracer (tirer) un plan
  Chim bay vạch thành những đường tròn
  oiseau qui décrit des cercles en volant
  Découvrir; mettre à découvert
  Vạch bụng ra
  découvrir son ventre; mettre son ventre à découvert
  Dévoiler; révéler
  Vạch tội ác
  révéler les fautes de quelqu'un
  Élaborer
  Vạch kế hoạch
  élaborer un plan
  vạch áo cho người xem lưng
  faire voir ses mauvais côtés; faire voir les mauvais côtés de son groupe
  vạch đường chỉ lối
  tracer le chemin; tracer la voie (à quelqu'un)
  vạch tìm sâu
  chercher la petite bête
  vạch mặt chỉ tên
  mettre (quelqu'un) au pilori
  Marquoir (du tailleur)
  Raie
  Vạch một vạch bằng bút chì
  tirer une raie au crayon
  Vạch quang phổ vật học
  raie du spectre
  Vạch viêm màng não y học
  raie méningitique
  (thể dục thể thao) marque
  Đứng vào vạch!
  à vos marques!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X