• Cellule.
  Tế bào động vật sinh vật học sinh học
  cellule animale
  Tế bào quang điện
  (vật lý học) cellule photo-électrique
  Gia đình tế bào của hội
  la famille, cellule de la société
  di truyền học tế bào
  (sinh vật học, sinh lý học) cytogénétique
  Liệu pháp tế bào
  ��(sinh vật học, sinh lý học) cytothérapie
  Sự tạo tế bào
  ��(sinh vật học, sinh lý học) cytopoièse
  Sự tiêu tế bào
  ��(sinh vật học, sinh lý học) cytolyse.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X