• Éliminer ; chasser ; expulser ; purger.
    Thanh trừ các phần tử hội ra khỏi tổ chức
    chasser les éléments opportunistes hors de l'organisation.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X