• Carte de visite.
  Carte ; billet.
  Thiếp mời
  carte d'invitation ;
  Thiếp báo tin
  billet de faire-part ;
  Thiếp chuyển tiền
  mandat-carte.
  (từ cũ, nghĩa cũ) modèle de calligraphie.
  (từ cũ, nghĩa cũ) femme de second rang
  năm thê bảy thiếp
  tomber en léthargie.
  Thiếp đi mệt quá
  ��être très fatigué et tomber en léthargie
  thiêm thiếp thếp
  thếp
  Thiếp vàng
  ��dorer ;
  Thiếp bạc
  ��argenter.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X