• Se cacher; se réfugier.
  Trốn sau tủ
  se cacher derrière une armoire.
  Fuir; s'enfuir; s'évader.
  nhân đã trốn đi
  le prisonnier s'est évadé
  Trốn trách nhiệm
  fuir devant ses responsabilités; fuir les responsabilités.
  Se soustraire; se dérober.
  Trốn nghĩa vụ
  se soustraire au devoir;
  Trốn nghĩa vụ quân sự
  se dérober au service militaire.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X