• Passer
  Trao quyển sách cho tôi
  passez-moi le livre
  Trao quyền
  passer le pouvoir
  Remettre
  Trao tiền
  remettre une somme
  Trao thư cho người nhận
  remettre une lettre au destinataire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X