• Menu; petit; insignifiant; divers
  Những món tiêu vặt
  meneus dépenses
  Đồ vặt
  menus effets
  Việc vặt
  faits divers
  Trộm vặt
  commettre de petits vols
  Cãi về những chuyện vặt
  ergoter sur des choses insignifiantes; ergoter sur des vétilles
  Dépouiller; arracher
  Vặt cành cây
  dépouiller un arbre de ses branches
  Vặt lông chim
  dépouiller un oiseau de ses plumes; déplumer un oiseau
  Vặt cây
  dépouiller une plante de ses feuilles; effeuiller une plante
  Dia! (opposé à hue)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X