• (Khác biệt giữa các bản)
  n (thêm phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">eng gin nia</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">endʒi'niər</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 24: Dòng 24:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  Dòng 36: Dòng 36:
  =====công binh=====
  =====công binh=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====kỹ sư=====
  +
  =====kỹ sư=====
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[skilled]] [[professional]] [[who]] [[engages]] [[in]] [[the]] [[practice]] [[or]] [[teaching]] [[of]] [[engineering]] [[in]] [[one]] [[or]] [[more]] [[fields]]..
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[skilled]] [[professional]] [[who]] [[engages]] [[in]] [[the]] [[practice]] [[or]] [[teaching]] [[of]] [[engineering]] [[in]] [[one]] [[or]] [[more]] [[fields]]..
  Dòng 42: Dòng 42:
  ''Giải thích VN'': Người có chuyên môn giỏi 1 hoặc nhiều chuyên ngành trong vấn đề thực hành hoặc giảng dạy.
  ''Giải thích VN'': Người có chuyên môn giỏi 1 hoặc nhiều chuyên ngành trong vấn đề thực hành hoặc giảng dạy.
  -
  =====thợ điện=====
  +
  =====thợ điện=====
  =====thợ máy=====
  =====thợ máy=====
  Dòng 91: Dòng 91:
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=engineer&submit=Search engineer] : amsglossary
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=engineer&submit=Search engineer] : amsglossary
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=engineer engineer] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=engineer engineer] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Điện]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]][[Category:Xây dựng]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Điện]]
   +
  [[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]

  09:01, ngày 2 tháng 12 năm 2008

  /endʒi'niər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kỹ sư, công trình sư
  Kỹ sư xây dựng ( (cũng) civil engineer)
  Công binh; người thiết kế và xây dựng công sự
  Người phụ trách máy; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người lái đầu máy xe lửa
  (thông tục) người nghĩ ra, người bày ra, người vạch ra, người bố trí (mưu kế...)

  Ngoại động từ

  Nghĩ ra, bày ra, vạch ra, bố trí, sắp đặt (mưu kế...)

  Nội động từ

  Làm kỹ sư, làm công trình sư

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Chủ công trình

  Cơ - Điện tử

  Kỹ sư, người lái tàu

  Điện

  công binh

  Kỹ thuật chung

  kỹ sư

  Giải thích EN: A skilled professional who engages in the practice or teaching of engineering in one or more fields..

  Giải thích VN: Người có chuyên môn giỏi 1 hoặc nhiều chuyên ngành trong vấn đề thực hành hoặc giảng dạy.

  thợ điện
  thợ máy

  Kinh tế

  nhà kỹ thuật

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Designer, originator, inventor, contriver, architect,planner, mastermind: The engineer of this scheme was one DavidJones.
  (engine-) driver, conductor, operator: He was theengineer on the afternoon train out of Washington.
  Mechanic,technician, repairman: The telephone engineers will be here onMonday to install a new phone system.
  V.
  Devise, plan, develop, originate, contrive, invent,mastermind, construct, build, make: It is said that Daedalusengineered the first man-made wings.
  Manipulate, scheme,plot, machinate, intrigue, connive, conspire, manoeuvre, rig,set up, organize, arrange, put over, Colloq finagle, wangle,swing: She tried to engineer the laundering of the money, butwas caught.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  A person qualified in a branch of engineering,esp. as a professional.
  = civil engineer.
  A person whomakes or is in charge of engines.
  US an engine-driver.
  Aperson who designs and constructs military works; a soldiertrained for this purpose.
  (foll. by of) a skilful or artfulcontriver.
  V.
  Tr. arrange, contrive, or bring about, esp.artfully.
  Intr. act as an engineer.
  Tr. construct ormanage as an engineer.
  Engineership n. [ME f. OF engigneorf. med.L ingeniator -oris f. ingeniare (as ENGINE)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X