• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Bao tay, tất tay, găng===== ::to be hand in glove with ::rất thân với; c...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 27: Dòng 27:
  =====Mang bao tay vào, đeo găng vào=====
  =====Mang bao tay vào, đeo găng vào=====
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *Ved: [[gloved]]
   +
  *Ving: [[gloving]]
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==

  16:57, ngày 23 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bao tay, tất tay, găng
  to be hand in glove with
  rất thân với; cộng tác với; ăn cánh với
  to take off the gloves to someone
  tranh luận (đấu tranh) với ai; đối xử thẳng tay với ai
  to fit like a glove
  vừa như in, vừa khít
  to take up the glove
  nhận lời thách thức
  to throw down the glove
  thách thức
  an iron fist/hand in a velvet glove

  Xem hand

  Ngoại động từ

  Mang bao tay vào, đeo găng vào

  hình thái từ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  vật bồi tích

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  găng tay
  five-fingered welding glove
  găng tay năm ngón
  glove area
  vùng găng tay
  glove box
  hộp găng tay
  glove box (glovecompartment)
  hộp đựng găng tay
  glove compartment or US glovebox
  ngăn chứa gang tay
  heat-resistant glove
  găng tay chịu nhiệt
  leather gauntlet glove
  găng tay dài bằng da
  sensor glove
  găng tay cảm biến
  three-fingered welding glove
  găng tay hàn
  sự bồi đắp

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A covering for the hand, of wool, leather,cotton, etc., worn esp. for protection against cold or dirt, andusu. having separate fingers.
  A padded protective glove,esp.: a a boxing glove. b a wicket-keeper's glove.
  V.tr.cover or provide with a glove or gloves.
  Fit like a glove fitexactly. glove box 1 a box for gloves.
  A closed chamber withsealed-in gloves for handling radioactive material etc.
  =glove compartment. glove compartment a recess for smallarticles in the dashboard of a motor vehicle. glove puppet asmall cloth puppet fitted on the hand and worked by the fingers.throw down (or take up) the glove issue (or accept) a challenge.with the gloves off mercilessly; unfairly; with no compunction.
  Gloveless adj. glover n. [OE glof, corresp. to ON gl¢fi,perh. f. Gmc]

  Tham khảo chung

  • glove : National Weather Service
  • glove : Corporateinformation
  • glove : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X