• (đổi hướng từ Gloving)
  /glʌv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bao tay, tất tay, găng

  Ngoại động từ

  Mang bao tay vào, đeo găng vào

  Cấu trúc từ

  to be hand in glove with
  rất thân với; cộng tác với; ăn cánh với
  to take off the gloves to someone
  tranh luận (đấu tranh) với ai; đối xử thẳng tay với ai
  to fit like a glove
  vừa như in, vừa khít
  to take up the glove
  nhận lời thách thức
  to throw down the glove
  thách thức
  an iron fist/hand in a velvet glove
  Xem hand
  a cat in gloves catches no mice
  có làm mới có ăn

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vật bồi tích

  Kỹ thuật chung

  găng tay
  five-fingered welding glove
  găng tay năm ngón
  glove area
  vùng găng tay
  glove box
  hộp găng tay
  glove box (glovecompartment)
  hộp đựng găng tay
  glove compartment or US glovebox
  ngăn chứa gang tay
  heat-resistant glove
  găng tay chịu nhiệt
  leather gauntlet glove
  găng tay dài bằng da
  sensor glove
  găng tay cảm biến
  three-fingered welding glove
  găng tay hàn
  sự bồi đắp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  gage , gauntlet , mitt , mitten , muff

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X