• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa)
  (sửa lỗi mã lệnh)
  Dòng 1: Dòng 1:
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  <!-- Tại Tra Từ -->
  <!-- Tại Tra Từ -->
  -
  '''Hôn mãnh liệt, ngất ngây, say đắm'''
  +
  =====Hôn mãnh liệt, ngất ngây, say đắm=====
  -
  A lip on lip attack between lovers that tries to convey a message of indescribable longing. Usually consists for extended periods of time completely oblivious to the outside world.
  +
  ::[[After]] [[months]] [[of]] [[being]] [[away]] [[in]] [[the]] [[military]], [[when]] [[she]] [[saw]] [[him]] [[she]] [[sprung]] [[a]] [[attack]] [[on]] [[the]] [[sailor]] [[as]] [[he]] [[held]] [[her]] [[in]] [[his]] [[arms]].
  -
   
  +
  ::Sau nhiều tháng cách xa trong quân đội, lúc gặp lại, nàng hôn chàng thủy thủ tới tấp khi chàng ôm nàng vào lòng
  -
  =====After months of being away in the military, when she saw him she sprung a kiss attack on the sailor as he held her in his arms.=====
  +

  03:07, ngày 21 tháng 4 năm 2009

  Hôn mãnh liệt, ngất ngây, say đắm
  After months of being away in the military, when she saw him she sprung a attack on the sailor as he held her in his arms.
  Sau nhiều tháng cách xa trong quân đội, lúc gặp lại, nàng hôn chàng thủy thủ tới tấp khi chàng ôm nàng vào lòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X