• (Khác biệt giữa các bản)
  (Có trụ sở ở, nằm ở)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">loʊˈkeɪt</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  03:57, ngày 20 tháng 5 năm 2008

  /loʊˈkeɪt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Xác định vị trí, định vị
  to locate a fire
  xác định nơi xảy ra đám cháy
  to locate a nation on the map
  xác định vị trí một quốc gia trên bản đồ
  Đặt vào vị trí
  that joint-venture company will be located on the way to DaNang
  công ty liên doanh ấy sẽ nằm trên đường đi Đà nẵng

  Nội động từ

  Có trụ sở ở, nằm ở
  the five-star hotel will locate on Thuy Van Beach
  khách sạn năm sao sẽ nằm ở bãi biển Thùy Vân

  Hình thái từ

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  định vị trí
  được đặt

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  định tuyến
  định vị
  locate mode
  chế độ định vị
  to locate from center hole
  định vị theo lỗ tâm
  to locate from outside diameter
  định vị theo đường kính ngoài
  định xứ
  vạch dấu

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Situate, place, site, position, set (up), fix, pinpoint,establish, settle, base: Where is your office located? Welocated our warehouse close to the railway. 2 find, come across,discover, unearth, lay or put or get one's hand(s) or finger(s)on, chance or hit upon, turn up, track down: Where can I locatea good piano player?

  Oxford

  V.

  Tr. discover the exact place or position of (locate theenemy's camp).
  Tr. establish in a place or in its properplace.
  Tr. state the locality of.
  Tr. (in passive) besituated.
  Intr. (often foll. by in) US take up residence orbusiness (in a place).
  Locatable adj. locator n. [L locarelocat- f. locus place]

  Tham khảo chung

  • locate : National Weather Service
  • locate : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X