• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:51, ngày 30 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  -
  =====Nghèo túng=====
  +
  =====Nghèo túng; thiếu thốn=====
  ::[[a]] [[needy]] [[family]]
  ::[[a]] [[needy]] [[family]]
  ::một gia đình nghèo túng
  ::một gia đình nghèo túng
  - 
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==

  Hiện nay

  /´ni:di/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nghèo túng; thiếu thốn
  a needy family
  một gia đình nghèo túng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X