• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 23: Dòng 23:
  ::dù có gì xảy ra, hãy cứ bình tĩnh
  ::dù có gì xảy ra, hãy cứ bình tĩnh
  ===Phó từ===
  ===Phó từ===
  -
  =====(dùng sau no + danh từ, nothing, done... để nhấn mạnh) (như) [[whatsoever]]=====
  +
  =====(dùng sau no + danh từ, nothing, done... để nhấn mạnh) (như [[whatsoever]])=====
  ::[[there]] [[can]] [[be]] [[no]] [[doubt]] [[whatever]] [[about]] [[it]]
  ::[[there]] [[can]] [[be]] [[no]] [[doubt]] [[whatever]] [[about]] [[it]]
  ::không thể có bất cứ một nghi ngờ nào về điều đó
  ::không thể có bất cứ một nghi ngờ nào về điều đó

  09:22, ngày 25 tháng 1 năm 2010

  /wɔt´evə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sao cũng được, như thế nào cũng được
  Bất cứ thứ gì, mọi thứ
  you can eat whatever you like
  anh có thể ăn bất cứ cái gì anh thích
  there did not remain any doubt whatever in my mind
  trong đầu óc tôi không còn mối nghi ngờ nào nữa
  take whatever measures you consider best
  anh cứ dùng những biện pháp nào mà anh cho là tốt nhất
  Bất kể cái gì
  keep calm, whatever happens
  hãy bình tĩnh, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa
  or whatever
  (thông tục) hoặc bất cứ thứ nào khác cùng loại

  Danh từ

  Bất cứ cái gì mà; tất cả cái gì mà
  whatever you like
  tất cả cái gì (mà) anh thích
  Dù thế nào, dù gì
  keep calm, whatever happens
  dù có gì xảy ra, hãy cứ bình tĩnh

  Phó từ

  (dùng sau no + danh từ, nothing, done... để nhấn mạnh) (như whatsoever)
  there can be no doubt whatever about it
  không thể có bất cứ một nghi ngờ nào về điều đó
  'Are there any signs of improvement?' 'None whatever'
  'Có dấu hiệu cải thiện nào không?' 'Chẳng thấy cái quái gì cả'

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X