• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">wɛə</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">weər</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 35: Dòng 35:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Oxford===
  === Oxford===
  Dòng 65: Dòng 65:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=where where] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=where where] : Corporateinformation
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  04:00, ngày 26 tháng 11 năm 2008

  /weər/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đâu, ở đâu, ở nơi nào, ở chỗ nào, ở phía nào, ở mặt nào
  where are you going?
  anh đi đâu đấy?
  where are my gloves?
  đôi găng của tôi đâu?
  where am I wrong?
  tôi sai ở chỗ nào?
  I know where he is
  tôi biết hắn ta ở đâu
  Như thế nào, ra làm sao
  where will you be if you fail?
  nếu anh thất bại thì rồi anh sẽ ra làm sao?

  Đại từ

  Đâu, từ đâu; ở đâu
  where do you come from?
  anh từ đâu đến?
  where are you going to?
  anh đi đâu?
  Nơi (mà), chỗ (mà), điểm (mà)
  the house where I was born
  căn nhà nơi (mà) tôi sinh ra

  Danh từ

  Nơi chốn, địa điểm
  I must have the wheres and whens
  tôi cần có đầy đủ chi tiết về địa điểm và thời gian

  Chuyên ngành

  Oxford

  Adv., conj., pron., & n.
  Interrog.adv.
  In or to what placeor position? (where is the milk?; where are you going?).
  Inwhat direction or respect? (where does the argument lead?; wheredoes it concern us?).
  In what book etc.?; from whom? (wheredid you read that?; where did you hear that?).
  In whatsituation or condition? (where does that leave us?).
  Rel.adv.(prec. by place etc.) in or to which (places where they meet).
  Conj.
  In or to the or any place, direction, or respect inwhich (go where you like; that is where you are wrong; deletewhere applicable).
  And there (reached Crewe, where the carbroke down).
  Pron. what place? (where do you come from?;where are you going to?).
  N. place; scene of something (seeWHEN n.). [OE hw‘r, hwar]

  Tham khảo chung

  • where : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X