• /'æbəkəs/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .abaci, abacuses

  Bàn tính
  to move counters of an abacus; to work an abacus
  tính bằng bàn tính, gảy bàn tính
  (kiến trúc) đầu cột, đỉnh cột

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đệm đầu cột
  bài toán
  mũ đệm

  Kỹ thuật chung

  bản đồ tính
  bảng tính
  bàn tính
  Chinese abacus
  bàn tính Trung Hoa
  đầu cọc
  đầu cột
  đỉnh cột

  Giải thích EN: A slab that forms the uppermost section or division of the capital of a column.

  Giải thích VN: Một tấm, phiến đá hay gỗ hình thành phần cao nhất hoặc phần được chia ra bởi chóp của cột.

  mũ cột
  tấm đỉnh

  Kinh tế

  bàn tính

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X