• /'kælkjuleitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy tính bỏ túi

  =loại bàn tính thời cổ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dụng cụ tính toán. máy tính
  analogue calculator
  máy tính tương tự, máy tính mô hình
  card programmed electronic calculator
  máy tính điện tử dùng bìa đục lỗ
  desk calculator
  máy tính để bản
  digital calculator
  máy tính chữ số
  direct reading calculator
  máy tính đọc trực tiếp
  disk calculator
  bộ phận tính hình đĩa
  function calculator
  bộ phận tính hàm số
  hand calculator
  máy tính xách tay
  high-speed calculator
  máy tính nhanh
  logarithmic calculator
  máy tính lôgarit
  printing calculator
  máy tính in
  table calculator
  máy tính dạng bảng
  vest-pocket calculator
  máy tính bỏ túi

  Kỹ thuật chung

  máy điện toán

  Giải thích VN: Một máy có khả năng tuân theo các chỉ lệnh để thay đổi dữ liệu theo cách tùy theo yêu cầu, và để hoàn thành ít nhất vài ba thao tác trong các thao tác đó mà không cần sự can thiệp của con người. Máy tính được dùng để biểu diễn và xử lý văn bản, đồ họa, các ký hiệu, âm nhạc cũng như các con số.

  máy tính
  analog calculator
  máy tính tương tự
  automatic calculator
  máy tính tự động
  battery-powered calculator
  máy tính dùng pin
  built-in calculator
  máy tính lập trình sẵn
  calculator chip
  bảng con máy tính
  calculator chip
  phiến con máy tính
  calculator with algebraic logic
  máy tính tay với logic đại số
  calculator with algebraic logic
  máy tính với đại số logic
  calculator with arithmetic logic
  máy tính tay có logic số học
  calculator with external program input
  máy tính có đầu vào chương trình ngoài
  desk calculator
  máy tính để bàn
  desk-top calculator
  máy tính để bàn
  digital calculator
  máy tính chữ số
  digital calculator
  máy tính số
  direct reading calculator
  máy tính đọc trực tiếp
  display and printing calculator
  máy tính hiển thị và in
  display calculator
  máy tính hiển thị
  dual-leaf calculator
  máy tính gập (được)
  dual-leaf calculator
  máy tính hai lá
  electronic calculator
  máy tính điện tử
  electronic calculator
  máy tính tay điện tử
  Electronic Discrete Variable Automatic Calculator (EDVAC)
  máy tính tự động biến số rời rạc điện tử
  electronic numerical integrator and calculator (ENIAC)
  máy tính và bộ tích phân bằng điện tử
  ENIAC (ElectronicNumerical Integrator And Calculator)
  máy tính ENIAC
  hand calculator
  máy tính xách tay
  hand-held calculator
  máy tính bỏ túi
  hand-held calculator
  máy tính cầm tay
  high speed calculator
  máy tính tốc độ cao
  high-speed calculator
  máy tính tốc độ cao
  highspeed calculator
  máy tính nhanh
  logarithmic calculator
  máy tính logarit
  network calculator
  máy tính mạng
  pocket calculator
  máy tính bỏ túi
  pocket calculator
  máy tính cầm tay
  printing calculator
  máy tính in
  relay calculator
  máy tính rơle
  table calculator
  máy tính dạng bảng
  tape calculator
  máy tính in băng
  vest-pocket calculator
  máy tính bỏ túi
  vest-pockets calculator
  máy tính bỏ túi
  volumetric flow calculator
  máy tính lưu lượng thể tích
  máy tính bỏ túi
  máy tính cầm tay
  máy tính số
  máy vi tính

  Giải thích VN: Một máy có khả năng tuân theo các chỉ lệnh để thay đổi dữ liệu theo cách tùy theo yêu cầu, và để hoàn thành ít nhất vài ba thao tác trong các thao tác đó mà không cần sự can thiệp của con người. Máy tính được dùng để biểu diễn và xử lý văn bản, đồ họa, các ký hiệu, âm nhạc cũng như các con số.

  tính toán
  Electronic Delay Storage Automatic Calculator (EDSAC)
  bộ tính toán tự động bộ nhớ trì hoãn điện tử

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X