• Kỹ thuật chung

    dụng cụ chuyên biệt

    Giải thích EN: Any instrument that measures a quantity in absolute units, such as pressure or temperature without the necessity of previous calibration. Giải thích VN: Bất kỳ dụng cụ nào dùng để đo lượng nguyên chất trong những đơn vị, như là áp suất hay nhiệt độ mà không cần bảng chia độ trước đó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X