• Cơ khí & công trình

  lực kế hấp thụ

  Đo lường & điều khiển

  lực kế hãm

  Xây dựng

  lực kế hấp thụ

  Kỹ thuật chung

  động lực kế hãm
  động lực kế hấp thụ
  lực kế phanh
  hấp thụ kế

  Giải thích EN: An instrument that uses the principles of electromagnetism to measure electric current, voltage, and power in a circuit, and that absorbs and dissipates the mechanical energy being measured. Giải thích VN: Một thiết bị sử dụng nguyên lý điện tử để đo dòng điện, hiệu điện thế và nguồn điện, và nó hấp thu và tiêu tán năng lượng cơ năng được đo.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X