• Cơ khí & công trình

    lực kế hấp thụ

    Đo lường & điều khiển

    lực kế hãm

    Xây dựng

    lực kế hấp thụ

    Kỹ thuật chung

    động lực kế hãm
    động lực kế hấp thụ
    lực kế phanh
    hấp thụ kế

    Giải thích EN: An instrument that uses the principles of electromagnetism to measure electric current, voltage, and power in a circuit, and that absorbs and dissipates the mechanical energy being measured. Giải thích VN: Một thiết bị sử dụng nguyên lý điện tử để đo dòng điện, hiệu điện thế và nguồn điện, và nó hấp thu và tiêu tán năng lượng cơ năng được đo.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X