• Điện lạnh

  máy đo độ hấp thụ

  Kỹ thuật chung

  hấp thụ kế
  máy đo hấp thụ ánh sáng

  Giải thích EN: An instrument used to measure the amount of light transmitted through a transparent liquid or solid by means of a photocell or other light detector. Giải thích VN: Một thiết bị dùng để đo lượng ánh sáng truyền qua một chất lỏng hay rắn bằng một tế bào quang điện hay một máy dò ánh sáng khác.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X