• Hóa học & vật liệu

  quy trình hấp thu

  Giải thích EN: A process to separate gasoline from wet gas vapor by contacting a light oil with the gas to absorb the gasoline and then distilling the oil-gasoline mixture. Giải thích VN: Một quy trình tách xăng từ ga ẩm bay hơi bằng cách cho dầu nhẹ tiếp xúc với khí để hấp thu xăng.

  Kỹ thuật chung

  phương pháp hấp thụ
  amine absorption process
  phương pháp hấp thụ amin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X