• Toán & tin

  điểm truy xuất
  điểm truy cập
  destination service access point (DSAP)
  điểm truy cập dịch vụ đích
  DSAP (destinationservice access point)
  điểm truy cập dịch vụ đích
  SAP (serviceaccess-point)
  điểm truy cập dịch vụ
  service access point (SAP)
  điểm truy cập dịch vụ
  source service access point (SSAP)
  điểm truy cập dịch vụ nguồn
  SSAP (sourceservice access point)
  điểm truy cập dịch vụ nguồn
  videotext access point
  điểm truy cập văn bản video
  wireless lan access point (WLAP)
  điểm truy cập mạng cục bộ vô tuyến
  wireless lan access point (WLAP)
  điểm truy cập mạng LAN không dây
  WLAP (wirelessLAN access point)
  điểm truy cập mạng cục bộ vô tuyến

  Điện lạnh

  cổng truy phập

  Điện tử & viễn thông

  điểm truy nhập
  Access Point (UPT) (AP)
  điểm truy nhập (UPT)
  Applications Access Point (AAP)
  điểm truy nhập ứng dụng
  Data - Link - Service - Access Point (DLSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ kết nối số liệu
  Data link Service Access Point (DSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ tuyến kết nối số liệu
  Destination Service Access Point (DSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ đích
  Hybrid Isochronous MAC Service Access Point (HISAP)
  điểm truy nhập dịch vụ MAC đẳng thời hỗn hợp
  Link Service Access Point (ATM) (LSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ tuyến
  Media Access Point (MAP)
  điểm truy nhập phương tiện
  network access point
  điểm truy nhập mạng
  Network Layer Service Access Point (NLSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ lớp mạng
  Network Service Access Point Address (ISO) (NSAPA)
  địa chỉ điểm truy nhập dịch vụ mạng (ISO)
  Physical Layer Service Access Point (PLSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ lớp vật lý
  Presentation Layer Service Access Point (PSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ trình diễn
  Private Network Access Point (PNAP)
  điểm truy nhập mạng dùng riêng
  service access point
  điểm truy nhập dịch vụ
  Service Access Point (SAP)
  điểm truy nhập dịch vụ
  Service Access Point Identifier (SAPI)
  phần tử nhận dạng điểm truy nhập dịch vụ
  Source Access Point (SAP)
  điểm truy nhập nguồn
  Source Service Access Point (SSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ nguồn
  Transport Service Access Point (TSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ truyền tải
  Transport Service Access Point Identifier (TSAP-ID)
  bộ nhận dạng điểm truy nhập dịch vụ truyền tải

  Kỹ thuật chung

  cổng vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X