• /¸æprə´beiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tán thành, sự đồng ý, sự chấp thuận
  to meet with someone's approbation
  được sự tán thành của ai
  Sự phê chuẩn

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự đánh giá chất lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X