• Đo lường & điều khiển

  hệ thống truyền động
  hệ thống chấp hành

  Giải thích EN: Any system that supplies and transmits the electric, hydraulic, pneumatic, or other energy to drive a mechanism or system. Giải thích VN: Hệ thống cung cấp và truyền năng lượng điện, thủy khí hoặc năng lượng khác để dẫn động một cơ cấu hoặc hệ thống.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X