• /ə´drift/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lênh đênh trôi giạt, phiêu bạt ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to set adrift
  thả cho trôi lênh đênh
  to turn someone adrift
  đuổi ai ra khỏi nhà sống lang bạt
  to go adrift
  trôi lênh đênh

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  bị sóng cuốn (tàu)

  Kỹ thuật chung

  lênh đênh
  trôi dạt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X