• /´pə:pəslis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không có mục đích, không có ý định
  a purposeless existence
  một cuộc sống không mục đích
  Không chủ định, không chủ tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X