• /´ædvent/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đến, sự tới (của một sự việc gì quan trọng)
  Advent (tôn giáo) sự giáng sinh của Chúa Giêxu
  Advent (tôn giáo) kỳ trông đợi, mùa vọng (bốn tuần lễ trước ngày giáng sinh của Chúa)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đến
  tới

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  departure , end

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X