• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gia tăng, sự lên giá, bước tiến, sự tiến bộ (cải thiện)
  ( + in something) sự tăng tiến; sự cải tiến cho tốt hơn, xu hướng đi lên, sự cải thiện (trong kinh doanh, vận may...)
  an upturn in the sales figures
  sự tăng lên về các con số bán

  Ngoại động từ

  Quay lên, lộn ngược

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  gờ chắn
  tấm hộ tường

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lật ngược đảo

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự chuyển hướng tốt
  sự chuyển hướng tốt của nền kinh tế
  sự gia tăng
  sự tăng cao

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X