• Hóa học & vật liệu

  làm lạnh bằng không khí

  Xây dựng

  sự làm mát không khí

  Điện lạnh

  làm lạnh không khí
  air cooling battery
  dàn (làm) lạnh không khí
  air cooling battery
  giàn (làm) lạnh không khí
  air cooling chamber
  buông làm lạnh không khí
  air cooling chamber
  buồng làm lạnh không khí
  air cooling installation
  hệ (thống) làm lạnh không khí
  air cooling installation
  hệ thống làm lạnh không khí
  air cooling system
  hệ (thống) làm lạnh không khí
  air cooling system
  hệ thống làm lạnh không khí
  air cooling unit
  tổ máy làm lạnh không khí
  air cooling zone
  vùng làm lạnh không khí
  fresh air cooling
  làm lạnh không khí tươi
  fresh air cooling
  sự làm lạnh không khí tươi
  humid air cooling
  làm lạnh không khí ẩm
  indirect air cooling
  làm lạnh không khí gián tiếp
  industrial air cooling
  làm lạnh không khí công nghiệp
  natural air cooling
  làm lạnh không khí tự nhiên
  packaged air cooling unit
  bộ làm lạnh không khí nguyên cụm
  packaged air cooling unit
  tổ làm lạnh không khí trọn khối
  still air cooling
  sự làm lạnh không khí tĩnh
  summer air cooling
  làm lạnh không khí mùa hè
  year-round air cooling
  làm lạnh không khí cả năm
  làm mát băng không khí
  sự làm lạnh không khí
  fresh air cooling
  sự làm lạnh không khí tươi
  still air cooling
  sự làm lạnh không khí tĩnh

  Cơ - Điện tử

  Sự làm nguội bằng không khí

  Sự làm nguội bằng không khí

  Y học

  làm lạnh bằng không khí

  Kinh tế

  sự làm lạnh không khí

  Địa chất

  sự làm nguội bằng không khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X