• /´hju:mid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ẩm, ẩm ướt

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ẩm
  ẩm ướt

  Kinh tế

  ẩm
  ẩm ướt

  Địa chất

  ẩm ướt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  arid , dry

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X