• Điện tử & viễn thông

  rađa đặt trên không

  Kỹ thuật chung

  rađa trên không

  Giải thích EN: Any radar system carried by an aircraft to assess the distance, direction, and speed of other airborne objects to be targeted or avoided. Giải thích VN: Hệ thống rađa trên máy bay dùng để xác định khoảng cách, hướng và tốc độ của các vật thể khác trong không trung để nhắm tới hoặc tránh.

  rađa trên máy bay

  Xây dựng

  ra đa (đặt trên) máy bay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X