• /'ɔ:l'pə:pəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dùng cho nhiều mục đích, có nhiều công dụng, đa năng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đa năng
  all-purpose excavator
  máy đào đa năng
  all-purpose road
  đường đa năng
  nhiều công dụng
  phổ biến
  vạn năng
  all purpose instrument
  máy vạn năng
  all-purpose computer
  máy tính vạn năng
  all-purpose freezer
  máy kết đông vạn năng
  all-purpose tractor
  máy kéo vạn năng
  Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code (BASIC)
  mã chỉ dẫn kí hiệu vạn năng cho người mới bắt đầu

  Kinh tế

  đa dụng
  all-purpose balance sheet
  bảng tổng kết tài sản đa dụng
  thông dụng
  all-purpose balance sheet
  bảng cân đối tài sản thông dụng
  all-purpose financial statement
  bản báo cáo tài chánh thông dụng
  vạn năng
  all purpose container
  container vạn năng
  all-purpose container
  công-ten-nơ vạn năng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X