• /´bi:tə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bêta (chữ cái Hy lạp)
  beta plus
  hơn loại hai một ít
  beta minus
  kém loại hai một ít

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bêta

  Giải thích VN: Thường chỉ bản thử nghiệm của một sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

  beta conversion
  sự chuyển đổi beta
  beta distribution
  phân bố beta
  beta format
  dạng thức beta
  beta format
  định dạng beta
  beta function
  hàm beta
  beta function
  hàm bêta
  beta ray counter
  máy đếm tia beta
  beta site
  vị trí beta
  beta test
  kiểm tra bêta
  beta test
  phép kiểm tra beta
  beta test
  phép thử beta
  beta test
  sự thử beta
  beta testing
  phép kiểm tra beta
  beta testing
  sự thử beta
  beta version
  phiên bản Beta
  beta version
  phiên bản Bêta
  beta ware
  phần mềm beta
  pre-beta
  bản trước bản Beta
  to beta test (something)
  kiểm tra bêta

  Kinh tế

  hạng hai
  hệ số bêta

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X