• /ˈæmbyələˌtɔri/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) sự đi lại, dùng để đi lại
  Đi lại, đi chỗ này chỗ khác, di động không ở một chỗ
  (y học) đi lại được, không phải nằm (người bệnh)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  lối đi bộ

  Xây dựng

  lối đi quanh khu tụng niệm

  Giải thích EN: An aisle around the apse of a church.an aisle around the apse of a church. .

  Giải thích VN: Lối đi nhỏ xung quanh khu vực cầu nguyện của nhà thờ.

  lối đi quanh tu viện

  Giải thích EN: A walkway within a cloister.

  Giải thích VN: Lối đi trong một tu viện.

  Kỹ thuật chung

  lối đi dạo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  steady , stiff , unchanging

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X