• /æm'fiprəstail/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có dây cột ở cả hai đầu

  Xây dựng

  kiến trúc amphiprostyle
  1. having columns at the front and back but not on the sides.having columns at the front and back but not on the sides. 2. a building in this style. Also, amphiprostylar.a building in this style. Also, amphiprostylar.
  1. Kiểu kiến trúc có các cột ở phía trước và phía sau nhưng không ở hai bên
  2. Chỉ một tòa nhà được xây theop kiểu kiến trúc này.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X