• Cơ khí & công trình

    bàn góc cạnh

    Giải thích EN: A board having an angled face that allows it to be used as a guide for planing or cutting other boards at the same angle. Giải thích VN: Là bàn có mặt góc cạnh cho phép được sử dụng như là dụng cụ hướng dẫn để chuẩn bị hoặc cắt các bàn khác cùng góc như thế.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X