• /iks´tiηgwiʃmənt/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự dập tắt, sự làm tiêu tan, sự làm tắt
  Sự làm lu mờ, sự át
  Sự làm cho cứng họng
  Sự thanh toán
  Sự tiêu diệt, sự phá huỷ
  (pháp lý) sự huỷ bỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X